Evangelizacijsko poslanje Crkve i novi oblici komunikacije
Evangelizacijsko poslanje Crkve i novi oblici komunikacije
Jure Strujić
Utjecaj medija na društvenu svijest, stvaranje nove kulture, novi oblici komunikacije i društvenosti te permanentna uronjenost u prostor komunikacija uvelike utječu i na preobrazbu društva te potiču Crkvu da aktivnije odgovori na nove izazove koristeći sredstva društvene komunikacije, ali i pružajući jasne smjernice za korištenje novih medija. ne zanemarujući opasnosti koje ovi mediji donose. U svemu spomenutome pronalazimo i razloge ovoga rada U radu se progovara o Kristovom...
Evangelizacijsko poslanje Crkve pred izazovom novih oblika masovne komunikacije - Licencijatski rad
Evangelizacijsko poslanje Crkve pred izazovom novih oblika masovne komunikacije - Licencijatski rad
Jure Strujić
Utjecaj medija na društvenu svijest, stvaranje nove kulture, novi oblici komunikacije i društvenosti te permanentna uronjenost u prostor komunikacija uvelike utječu i na preobrazbu društva te potiču Crkvu da aktivnije odgovori na nove izazove koristeći sredstva društvene komunikacije, ali i pružajući jasne smjernice za korištenje novih medija. ne zanemarujući opasnosti koje ovi mediji donose. U svemu spomenutome pronalazimo i razloge ovoga rada U radu se progovara o Kristovom...