Paginacija

"Sveto Trojstvo Staroga zavjeta"
"Sveto Trojstvo Staroga zavjeta"
Anđela Čipčić
Ovaj rad donosi pogled na ikonu Presvetog Trojstva Andreja Rubljova, genija ikonoslikarstva, čije djelo oduzima dah promatraču i uvodi ga u dubine Božjeg otajstva kojeg je i sam promišljao i posvetio mu svoj život. Na samom početku ovog rada prikazat će se nepoznati život monaha i ikonopisca Andreja Rubljova. Prikazujući njegov životopis, pokušat će se što više približiti slika o tome što je utjecalo na njegov umjetnički izričaj. Drugi dio rada posebno će se baviti...
Agresija u djece
Agresija u djece
Mia Lekić
S obzirom na pojmovno određenje agresije važno je uočiti kako se pod tim tipom podrazumijeva otvoreno ili prekrivena društvena interakcija s namjerom nanošenja štete ili nanošenjem štete drugom pojedincu. S obzirom na razvoj agresije važnu ulogu imaju dobne i spolne razlike te se tako dolazi do zaključka da su dječaci više uključeni u fizičke sukobe, dok su djevojčice zbog ranijeg razvoja jezičnih vještina sklonije ogovaranju, kršenju povjerenja, osuđivanju izgleda. Što...
Antiohijski slučaj u poslanici Galaćanima (2,11-14)
Antiohijski slučaj u poslanici Galaćanima (2,11-14)
Antonela Matijaš
Jedna od najvažnijih Pavlovih poslanica je zasigurno Poslanica Galaćanima. U ovom radu istražit će se njegov opis Antiohijskog slučaja u Poslanici Galaćanima. Rad je podijeljen u tri dijela. Prvi dio donosi povijesne okolnosti Poslanice, podatke vezane uz samog autora, o vremenu i mjestu nastanka Poslanice te na kraju o sastavu i povijesnoj situaciji zajednice kojoj Pavao piše. U drugom dijelu utvrđuje se povijesni i književni kontekst većeg odlomka koji obuhvaća retke 1,11 -...
Ateizam i suvremeno bezboštvo
Ateizam i suvremeno bezboštvo
Petra Pavlić
U ovome radu autorica se bavi ateizmom od njegovog pojavljivanja u antičko doba pa sve do danas. Prateći ateizam od njegovih početaka prikazuje najpoznatije ateiste i njihova djela koja se po svom sadržaju ubrajaju u svojevrsne manifeste. U prvom dijelu govori se o kršćanima koji su u antičko vrijeme smatrani ateistima jer su umjesto mnoštva antičkih bogova svoje poklonstvo iskazivali isključivo jednom kršćanskom Bogu. Kako nisu prinosili žrtve rimskim bogovima kažnjavani su...
Augustinovo razumijevanje Euharistije prema komentaru na Ivanovo evanđelje
Augustinovo razumijevanje Euharistije prema komentaru na Ivanovo evanđelje
Ivan Kolak
U ovom radu cilj je predstaviti Augustinovo poimanje Euharistije - najveće otajstvo kršćanske vjere, koje je ujedno vrelo i vrhunac svega kršćanskog života. Prvo poglavlje daje jedan zaokružen povijesni slijed Euharistije, dok nam drugo poglavlje rada predstavlja nauk o Euharistiji u svjetlu kristologije, gdje je cilj temeljiti teze na Augustinovom komentaru, polazeći ponajprije od Augustinovog nauka o općoj sakramentologiji, a potom i sakramentalnosti same Euharistije. Nakon...
Bioetičko načelo ranjivosti u djelovanju sv. Vinka Paulskoga
Bioetičko načelo ranjivosti u djelovanju sv. Vinka Paulskoga
Marija Mijić
U ovom radu pobliže će se iznijeti djelovanje Sv. Vinka Paulskog, prožeto nesebičnim pružanjem pomoći najranjivijim skupinama društva, siromašnima i bolesnima. U prvom poglavlju predstavit će se život Vinka Paulskog, spomenut će se vrijeme i prilike u njegovom životu kada je težio za materijalnim vrijednostima tražeći sebe na krivim putovima, hodeći potpuno krivim stazama. Također će se predstaviti i opisati događaje od iznimne važnosti koji su uvelike pomogli svetom...
Blažena Djevica Marija u časopisu Nova revija - vjeri i nauci (1922.-1941.)
Blažena Djevica Marija u časopisu Nova revija - vjeri i nauci (1922.-1941.)
Mia Novaković
U ovom završnom radu obrađuje se tema Blažene Djevice Marije u časopisu Nova revija. Časopis Nova revija izlazio je od 1922. godine do 1941. godine. Završni rad je podijeljen na tri dijela. Prvi dio ukratko govori o nastanku časopisa te povijesnim okolnostima nastanka. U drugom dijelu se prikazuje detaljna bibliografija marijanskih tema u časopisu, svi članci, kulturni pogledi i prikazi knjiga da bi se, konačno, u trećem poglavlju predstavile marijanske teme i autori, na poseban...
Bratovština svetoga Križa u splitskomu predgrađu Veli Varoš
Bratovština svetoga Križa u splitskomu predgrađu Veli Varoš
Božidar Đuderija
Tematska okosnica ovog rada je nastanak, razvoj i uloga jedne od najstarijih i najdugovječnijih bratovština, tj. bratovštine sv. Križa u splitskom predgrađu Veli Varoš, koja broji skoro 600 godina postojanja. U prvom dijelu rada pojasnit ćemo općenito kako su vjerska udruženja odnosno bratovštine u Crkvi nastale, koji su bili poticaji njezinih nastanka, kakvu su ulogu imali u predtridentskom i kasnijem vremenu, naposljetku kako je tekao razvoj te ubrzano osnivanje novih društava....
Crkva u apostolskoj pobudnici pape Franje "Evangelii gaudium"
Crkva u apostolskoj pobudnici pape Franje "Evangelii gaudium"
Mara Vuco
Papa Franjo od samog početka svog pontifikata ne prestaje oduševljavati svojim postupcima te svojim zalaganjem za dobrobit Crkve. Kako bi izrazio svoje želje za Crkvu, potaknuo Crkvu na promjene i djelovanje unutar Crkve ali i izvan nje napisao je pobudnicu Evangelii gaudium. Osjeća se odgovornima za cijelu Crkvu, ali i za cijeli svijet. Želi unijeti mir kako u Crkvi tako i izvan nje. Istaknuo je izazove današnjice kroz koje Crkva prolazi, ali i rješenja za njih. Poseban naglasak...
Drama neplodnosti
Drama neplodnosti
Josipa Duvnjak
Ovaj rad razmatra dramu ljudske neplodnosti i vrednuje njezina etički (ne)prihvatljiva rješenja. Podijeljen je u tri dijela. U prvom dijelu progovara općenito o problemu neplodnosti. U drugom dijelu vrednuje rješenja koje se danas nude, a etički su problematična. Pritom se misli na medicinski potpomognutu oplodnju sa širokim spektrom svojih mogućnosti koje se često ne osvrću na etičnost svojih metoda. U trećem dijelu vrednuju se rješenja koja nisu nimalo lagana, ali barem su...
Egzorcizam i molitve oslobođenja
Egzorcizam i molitve oslobođenja
Viktorija Jerković
Osobno poznavanje osoba koje su opsjednute ili imaju demonska tlačenja potaklo me na dublje istraživanje ove tematike. Ono što mi se do nedavno činilo kao fikcija odjednom je u životu meni bliskih ljudi postala stvarnost. Suočena s novim otkrićem pradavne istine odlučila sam više istražiti o ovoj tematici. Demoni postoje i utječu na čovjeka. Osobe koje se suočavaju s ovim iskustvom dokaz su te stvarnosti kao i obred egzorcizma koji oslobađa ljude demonskog utjecaja. Poslije...
Ekumenizam od pape Pija X. do pape Pija XII. (1903.-1958.)
Ekumenizam od pape Pija X. do pape Pija XII. (1903.-1958.)
Ivona Jurić
Ovaj završni rad podijeljen je na dva dijela, a u oba dijela govori se o dvadesetom stoljeću i ekumenizmu, tj. ekumenizmu od pape Pija X. do pape Pija XII., dakle od početka dvadesetog stoljeća pa sve do 1958. godine. U prvom poglavlju prikazuje se ekumenizam izvan granica Katoličke Crkve te sami začetci suvremenog ekumenskog pokreta i prva svjetska misijska konferencija u Edinburghu 1910. godine. Zatim se prikazuju ostale svjetske konferencije pokreta za praktično kršćanstvo ili...

Paginacija